Hướng dẫn đăng ký Giấy Chứng nhận tên Định danh

I. Hướng dẫn chi tiết thủ tục khai báo tên định danh mới:
1. Hồ sơ khai báo tên định danh gồm có:

– Đối với tổ chức, doanh nghiệp
+ Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đăng ký nhiều tên định danh cùng một lần thì chỉ cung cấp 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 01 quyết định thành lập của tổ chức được chứng thực;
+ Bản khai đăng ký tên định danh theo Biểu mẫu 01 (BM01) Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91;
+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).

– Đối với cá nhân
+ Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
+ Bản khai đăng ký tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91;
+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).

– Đối với hộ kinh doanh cá thể
+ Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
+ Bản khai đăng ký tên định danh theo BM01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91;
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có).
+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).

2. Hướng dẫn khai báo chi tiết BM01: (tham khảo file “Bieu mau 1 – KH khai bao thuong hieu voi Bo TT&TT “ đính kèm)
2.1. Phần thông tin chung
– Mục 1: Tên định danh đăng ký: dưới 11 ký tự, không phân biệt hoa/thường
– Mục 2: Hình thức sử dụng: Cuộc gọi hoặc tin nhắn (nếu sử dụng cả 2 mục, cần điền cả 2 thông tin)
– Mục 3: Sản phẩm/ dịch vụ dự kiến sử dụng tên định danh: Yêu cầu điền tên của sản phẩm dịch vụ sẽ sử dụng
+ Nếu KH có web thì điền tên website
+ Nếu KH ko có web yêu cầu phải gọi được tên sản phẩm dịch vụ sẽ vận hành: làm 1 file riêng mô tả về công ty + catalog về sản phẩm hoặc ảnh chụp logo, biển hiệu, văn phòng làm việc
– Mục 4: . Lĩnh vực hoạt động: Yêu cầu ghi CHÍNH XÁC ngành nghề đã đăng ký. Tra cứu ngành nghề theo tên công ty tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
– Mục 5: Dự kiến sử dụng tên định danh trên các mạng: yêu cầu tích đủ các mạng cần khai báo
– Mục 6: điền đầy đủ thông tin của đơn vị khai báo
– Mục 7: Người quản lý tên định danh (phải là cá nhân):
+ Là đại diện pháp luật của đơn vị Khai báo
+ Nếu không phải là đại diện pháp luật cần có giấy tờ ủy quyền
– Mục8: Người đại diện làm thủ tục đăng ký tên định danh: Nếu ủy quyền cho ĐL thì bỏ qua mục này

2.2 Phần thông tin về: Tài liệu kèm theo
– Yêu cầu điền đầy đủ đầu mục giấu tờ trong hồ sơ khai báo định danh
– Đặc biệt lưu ý ghi đúng tên: GCN đăng ký doanh nghiệp (không ghi là Đăng ký kinh doanh)
– Luôn luôn phải có “Tài liệu dịch vụ”: là giấy tờ chứng minh cho sản phẩm dịch vụ dự kiến sử dụng (tham khảo file “Ban Mo ta hoat dong kinh doanh” đính kèm).

2.3 Phần xác nhận của cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp đăng ký tên định danh:
– Là đại diện pháp luật của đơn vị khai báo
– Trường hợp người ký không phải là đại diện pháp luật phải có ủy quyền theo Biểu mẫu 03 (File “Bieu mau 3 – UQ khai bao thuong hieu voi Bo TT&TT” đính kèm)

II. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký:

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký Giấy chứng nhận tên định danh đầy đủ, Khách hàng nộp hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) theo một trong các phương thức như sau:

Phương thức 1: Nộp hồ sơ giấy thông qua dịch vụ bưu chính về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).

– Đầu mối tiếp nhận hồ sơ: Bà Đặng Thị Ngọc Trang, SĐT: 0985136894.

– Địa chỉ: Trung tâm VNCERT/CC – Cục An toàn thông tin, tầng 5, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Phương thức 2: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia tại địa chỉ www.tendinhdanh.ais.gov.vn hoặc trang https://dichvucong.mic.gov.vn/

(Theo như phía Cục thông báo dự kiến 15/11/2020 sẽ hoàn tất giao diện tra cứu, hướng dẫn mẫu khai  công văn và hồ sơ khách hàng sẽ gửi trực tuyến).

1. Cấp giấy chứng nhận tên định danh của cục An toàn thông tin:

Sau khi nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và quyết định một trong các trường hợp sau:

– Nếu hồ sơ hợp lệ: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) sẽ có thông báo bằng cách gửi thư điện tử hoặc tin nhắn thông báo đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký về tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo hướng dẫn nộp lệ phí. Sau khi tổ chức, cá nhân nộp lệ phí theo quy định và đúng thời gian theo thông báo trong email, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) sẽ cấp và gửi Giấy chứng nhận tên định danh thông qua thư điện tử.

– Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc cần làm rõ: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký để làm rõ, bổ sung, giải trình, hoàn thiện hồ sơ và nộp lại hồ sơ theo quy định tại Điều 25 Nghị định 91/2020/NĐ-CP.

2. Lệ phí & phương án nộp phí khai báo tên định danh với cục ATTT:

2.1. Lệ phí:

Thông tin về lệ phí Cấp Giấy chứng nhận tên định danh căn cứ Thông tư 269/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính như sau:

– Cấp lần đầu giấy chứng nhận : 200.000VNĐ/ lần cấp

– Sửa đổi nội dung giấy chứng nhận : 100.000VNĐ/ lần cấp

– Cấp lại giấy chứng nhận (do mất, rách) : 100.000VNĐ/ lần cấp

2.2. Phương án nộp phí:

+ Tên tài khoản: Cục An toàn thông tin.
+ Số tài khoản: 3511.0.1120976.00000, mở tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội.
+ Nội dung nộp như sau: “Nộp lệ phí cho tên định danh <ABC>”.  (trong đó <ABC> là tên định danh)

 

***Một số tài liệu tham khảo:

– Nghị định 91/2020/ND-CP của Chính Phủ: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-91-2020-ND-CP-chong-tin-nhan-rac-thu-dien-tu-rac-cuoc-goi-rac-427854.aspx

– Thông tư 269/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Thong-tu-269-2016-TT-BTC-muc-thu-ke-khai-nop-quan-ly-phi-le-phi-an-toan-thong-tin-mang-2016-322504.aspx