Quy trình làm việc sau khi ký hợp đồng như thế nào?

1.Khách hàng cần chuẩn bị những giấy tờ được liệt kê bên dưới và gửi cho Incom đăng ký Brandname:

  • Giấy phép ĐKKD
  • Giấy chứng nhận tên định danh
  • Công văn đăng ký Brandname
  • Giấy Uỷ Quyền cho người ký Công Văn (nếu trường hợp người ký Công Văn không phải là người đại diện theo pháp luật trên giấy ĐKKD)
  • Đăng ký tên thương hiệu (Brandname) có 2 trường hợp sau:

– Khách hàng lấy tên Brand phải đúng với giấy phép DKKD

– Khách hàng lấy tên Brand theo tên miền thì phải có:

o   Hợp đồng tên miền

o   Chụp màn hình tên miền trên trang www. vnnic.vn và đóng dấu treo của Công ty vào hình chụp.

2.Incom tiến hành gửi hồ sơ đăng kí Brandname cho Khách hàng, đối với Quảng Cáo mất từ 3-5 ngày làm việc kể từ khi đủ hồ sơ, đối với CSKH mất từ 5-7 ngày làm việc kể từ khi đủ hồ sơ.

3.Sau khi Brandname được duyệt, Khách hàng có thể gửi tin:

  • Với tin QC: gửi đơn hàng thành file ( bao gồm nội dung + tập data KH ) sang cho Incom trước 1-2 ngày chạy chiến dịch để Incom tiến hành set up chạy tin đúng tiến độ.
  • Với tin CSKH: Trước khi gửi tin CSKH, KH gửi nội dung tin cần gửi sang cho Incom để duyệt nội dung (duyệt template). Sau khi template được duyệt, KH có thể tự gửi tin thông qua trang gửi tin mà Incom cung cấp ( hướng dẫn cụ thể trong hợp đồng)